AS SEEN ON
AND OVER 450 NEWS SITES
Rättsligt meddelande | Naturlig Nook – Natural Nook Gå vidare till innehåll

Rättsligt meddelande

Läs noga igenom de olika användarvillkoren för denna webbplats innan du surfar på dess sidor. Genom att ansluta till denna webbplats accepterar du utan förbehåll de nuvarande villkoren. I enlighet med artikel nr 6 i lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroendet för den digitala ekonomin är de personer som ansvarar för denna webbplats https://natural-nook.shop:


Redaktör för webbplatsen:

Bandakslivegen 587, 3849 Vråliosen, Telemark, Norge

E-post: Support@natural-nook.shop

Webbplats: https://natural-nook.shop

Värd:

Värd: Shopify 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ireland Webbplats: https://shopify.com/


Utveckling:

Shopify-adress: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ireland Webbplats: https://shopify.com/


Villkor:

Denna sida https://natural-nook.shop erbjuds på olika webbspråk (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc...) för en bättre användarkomfort och en trevligare grafik, vi rekommenderar dig att använda moderna webbläsare såsom Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc... De juridiska meddelandena har genererats på webbplatsen Legal Notice Generator, som erbjuds av Welye. Natural nook använder alla medel som står till sitt förfogande för att säkerställa tillförlitlig information och en tillförlitlig uppdatering av sina webbplatser. Däremot kan fel eller utelämnanden förekomma. Användaren måste därför säkerställa att informationen är korrekt med , och rapportera eventuella ändringar på webbplatsen som han/hon anser vara användbara. är inte på något sätt ansvarig för användningen av denna information, och eventuella direkta eller indirekta skador som kan uppstå. Cookies: Webbplatsen https://Naturlig-nook.shop kan be dig att acceptera cookies för statistik och visningsändamål. En cookie är en bit information som lagras på din hårddisk av servern på den webbplats du besöker. Den innehåller flera bitar av data som lagras på din dator i en enkel textfil som en server kommer åt för att läsa och spela in information. Vissa delar av denna webbplats kan inte fungera utan att acceptera cookies. Hyperlänkar: Naturlig vrå webbplatser kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller andra resurser tillgängliga på Internet. Naturlig vrå har ingen möjlighet att kontrollera de webbplatser som är länkade till sina webbplatser. Naturlig vrå ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och källor, och garanterar dem inte heller. Naturlig vrå kan inte hållas ansvarigt för någon skada av något slag som härrör från innehållet på dessa externa webbplatser eller källor, och i synnerhet från informationen, produkterna eller tjänsterna de erbjuder, eller från någon användning som kan göras av dessa element. Riskerna relaterade till denna användning åvilar helt och hållet Internetanvändaren, som måste följa deras användningsvillkor. Användare, prenumeranter och besökare på webbplatserna för Naturlig vrå får inte skapa en hyperlänk till denna webbplats utan uttryckligt förhandstillstånd från Naturlig vrå. I händelse av att en användare eller besökare vill skapa en hyperlänk till en av Naturlig vrå webbplatser ska han/hon skicka ett e-postmeddelande som är tillgängligt på webbplatsen för att formulera sin begäran om att skapa en hyperlänk. Naturlig vrå förbehåller sig rätten att acceptera eller vägra en hyperlänk utan att behöva motivera sitt beslut.


Tjänster som tillhandahålls :

All företagets verksamhet och information presenteras på vår hemsida https://Naturlig-nook.affär.

Naturlig vrå strävar efter att tillhandahålla information på https://Naturlig-nook.shop-webbplatsen som är så korrekt som möjligt. Informationen på https://Naturlig-nook.shop-webbplatsen är inte uttömmande och bilderna är inte avtalsenliga. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de lades ut. Dessutom finns all information som anges på https://Naturlig-nook.shop-webbplatsen ges som en indikation och kommer sannolikt att ändras eller utvecklas utan föregående meddelande.

Avtalsbegränsning av data:

Informationen på denna webbplats är så korrekt som möjligt och sidan uppdateras vid olika tidpunkter på året, men kan innehålla felaktigheter eller utelämnanden. Om du märker en lucka, fel eller något som verkar vara ett fel, vänligen rapportera det via e-post till https://Naturlig-nook.shop, beskriva problemet så exakt som möjligt (sidan som orsakar problemet, typ av dator och webbläsare som används, ...). Allt nedladdat innehåll görs på användarens egen risk och under dennes eget ansvar. Som ett resultat kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skador på användarens dator eller för förlust av data till följd av nedladdningen. Dessutom åtar sig användaren av webbplatsen att komma åt webbplatsen med hjälp av nyare utrustning, fri från virus och med en senaste generationens uppdaterade webbläsare. Naturlig vrå kan inte hållas ansvarigt för hypertextlänkar som skapas inom ramen för denna webbplats mot andra resurser som finns på Internetnätverket.


Immateriella rättigheter:

Allt innehåll på https://Naturlig-nook.shop-webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, grafik, bilder, texter, videor, animationer, ljud, logotyper, gifs och ikoner, såväl som deras formatering, är företagets exklusiva egendom, med undantag för varumärken, logotyper eller innehåll som tillhör andra partnerföretag eller författare. All reproduktion, distribution, modifiering, anpassning, omsändning eller publicering, även delvis, av dessa olika element är strängt förbjuden utan uttryckligt skriftligt medgivande från Naturlig vrå. Denna representation eller reproduktion, på vilket sätt som helst, utgör en intrång som är straffbar enligt artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter. Underlåtenhet att följa detta förbud utgör en intrång som kan innebära det civilrättsliga och straffrättsliga ansvaret för den som gör intrång. Dessutom kan ägarna av det kopierade innehållet väcka rättsliga åtgärder mot dig.

 

Tvister:

De nuvarande villkoren för webbplatsen https://Naturlig-nook.shop regleras av norska lagar och alla tvister eller rättstvister som kan uppstå från tolkningen eller utförandet av dessa kommer att vara exklusiv behörig hos de domstolar som beror på företagets säte. Referensspråket för lösning av eventuella tvister är norska.

Småkakor

Sajten https://Naturlig-nook.shop använder cookies som gör det möjligt att spåra och registrera information om kundens gång. Dessa cookies är avsedda att förbättra webbplatsen och navigeringen. De raderas automatiskt inom 1 månad. De används också för att upprätta webbläsarstatistik och en varning signaleras vid första besöket på webbplatsen i enlighet med RGPD-lagen.

Personlig information:

I allmänhet behöver du inte ge oss dina personuppgifter när du besöker vår webbplats https://Naturlig-nook.affär. Denna princip har dock vissa undantag. För vissa tjänster som föreslås av vår webbplats, kan du faktiskt förmedlas till oss vissa uppgifter såsom: ditt namn, din funktion, namnet på ditt företag, din elektroniska adress och ditt telefonnummer. Detta är fallet när du fyller i formuläret som erbjuds online, i avsnittet "kontakt". I vilket fall som helst kan du vägra att lämna ut dina personuppgifter. I det här fallet kommer du inte att kunna använda tjänsterna på webbplatsen, i synnerhet inte att begära information om vårt företag, eller att ta emot nyhetsbreven. Slutligen kan vi automatiskt samla in viss information om dig när du surfar på vår webbplats, inklusive: information om din användning av vår webbplats, såsom de områden du besöker och de tjänster du använder, din IP-adress, din webbläsartyp och dina åtkomsttider . Sådan information används uteslutande för interna statistiska ändamål, för att förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds dig. Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsskydd för databaser. Dessa uppgifter är föremål för automatisk behandling. Det kan överföras till kommersiella partners som bidrar till leveransen av Produkterna och till att genomföra betalningar, endast för detta ändamål, vilket Kunden erkänner och uttryckligen accepterar. Inom ramen för onlinebetaltjänster samlar dessa tjänster in vissa personuppgifter som tillhör Kunderna. Dessa uppgifter sparas i syfte att slutföra beställningen, såvida inte lagring av sådana uppgifter krävs enligt lag, i vilket fall kunden motsätter sig och kommer inte att kunna använda tjänsterna på denna webbplats. Kunden har också valet att avregistrera eller inte prenumerera på nyhetsbrev och mejl som han får. I enlighet med tillämpliga lagar och regler, särskilt den ändrade lagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, datafiler och individuella friheter och den europeiska förordningen nr 2016/679/EU av den 27 april 2016 , har Användaren rätt att få tillgång till, korrigera, portabilitet och radering av sina uppgifter eller att begränsa behandlingen. Han kan också av berättigade skäl invända mot behandlingen av uppgifter som rör honom. I händelse av ett säkerhetsintrång kommer våra kunder att få ett e-postmeddelande som indikerar nämnda intrång. Vår butik kommer att vidta alla ekonomiska, mänskliga och materiella åtgärder för att åtgärda detta fel.